کاربران گرامی، جهت استفاده از نسخه به روز رسانی شده اپلیکیشن پیشخوان ملّی، به آدرس

mellichange.com/application/

مراجعه کرده و نسخه جدید اپلیکیشن را نصب نمایید و یا جهت استفاده از نسخه وب پیشخوان ملّی بر روی لینک

melli.land

کلیک نمایید.